Med rødder helt tilbage til midten af 1800-tallet så er 7 Card Stud et spil, der har eksisteret i mange år. Faktisk var det den mest populære form for poker helt op til 1980’erne, hvor Texas Hold’em overtog førstepladsen. Man mener, at spillet opstod i det amerikanske midt-vesten, men det er ret forskelligt fra Texas Hold’em.

Hvad er 7 Card Stud?

Til at begynde med, så får hver spiller helt op til 7 individuelle kort i stedet for de 5 fælleskort. Derfor kan der kun være op til otte spillere ved et Stud bord. Ikke desto mindre er det stadig den spiller med den bedste pokerhånd på fem kort, der vinder ligesom i Hold’em. Så selv om hver spiller får syv kort i 7 Card Stud, så er det kun fem af de individuelle kort der tæller, når den vindende hånd med fem kort skal sammensættes.

7 Card Stud spilles også normalt i et fixed-limit format, hvor mindre indsatser benyttes i de to første omgange og man derefter satser mere i tredje og følgende omgange (ved det femte, sjette og syvende kort). Hvis der er et åbent par ved det fjerde kort, så kan alle spillerne vælge at gå ind med den højere indsats.

Når nu vi har dækket det grundlæggende, så får du her en let at forstå guide til 7 Card Stud, som nok skal hjælpe dig i gang.

Sådan spiller man Seven Card Stud

Bring-ins og Ante

I Seven Card Stud er der ingen blinds, som man finder i andre former for poker. I stedet skal alle spillere lægge en Ante (et startgebyr) ved begyndelsen af hver omgang. Hver spiller får derefter to lukkede kort med billedsiden nedad og et åbent kort med billedsiden opad. Så er der en tvungen indsats, der kaldes for en ”bring-in”. Den spiller der sidder med det dårligste åbne kort (klør to er det dårligste kort) ved begyndelsen af omgangen, skal lægge denne indsats.

Første indsatsrunde – Third Street

Først indsamles en Ante fra alle deltagende spillere og derefter gives de to første kort (teknisk set 1. Street og 2. Street) med billedsiden nedad. Det tredje kort (3. Street) gives med billedsiden opad. Den der sidder med det dårligste kort skal lægge ”bring-in”, hvilket svarer til den mindst mulige indsats. Så fortsætter turen rundt om bordet og spillerne kan enten vælge at smide kortene, call eller hæve indsatsen.

At melde call regnes ikke for at hæve indsatsen. I et 10 $/20 $ spil begynder det laveste kort med en bring-in på 5 $. Hvis den næste spiller hæver indsatsen til 15 $, så er det tilladt at hæve op til tre gange.

Anden indsatsrunde – Fourth Street

I løbet af fjerde runde gives endnu et kort med billedsiden opad til hver enkelt spiller. Indsatserne følger stadig det lavere mønster. Gode nyheder: Det er ikke længere den med det laveste kort, der skal begynde indsatsrunden. Nu er det spilleren med det bedste åbne kort der begynder. Derefter fortsætter runden rundt om bordet og spillerne kan enten checke, satse, melde call eller hæve (der må maksimalt hæves med fire gange grundindsatsen), eller smide kortene - alt afhængigt af den foregående spillers melding.

Tredje indsatsrunde – Fifth Street

Ved det femte kort hæves minimumsindsatsen til bordets maksimale indsats. Så er det med at få puljen til at vokse. Det femte kort gives også med billedsiden opad. Igen er det spilleren med det bedste åbne kort, der begynder. Derefter fortsætter runden rundt om bordet og spillerne kan enten checke, satse, melde call eller hæve (der må maksimalt hæves med fire gange grundindsatsen) eller smide kortene - alt afhængigt af den foregående spillers melding.

Fjerde indsatsrunde – Sixth Street

Når det sjette kort gives, så bør alle de spillere, der stadig er med i spillet, have fire kort med billedsiden opad og to med billedsiden nedad. Den første spiller der skal agere er den spiller med den bedste pokerhånd. Spillerne kan igen melde check, bet, call, raise eller smide kortene, alt afhængigt af hvad den foregående spiller gjorde. Hvis du endnu ikke har en hånd der er noget værd på dette tidspunkt, så kan det være en god ide at smide kortene.

Femte indsatsrunde – Seventh Street

I løbet af den femte indsatsrunde (også kaldet River) kan spillerne stadig melde check, bet, call, raise eller smide kortene. Så længe der stadig er mindst to spillere tilbage i spillet er det nu tid til Showdown. Så er det den spiller med den bedste poker-hånd bestående af fem kort, gradueret efter det almindelige håndrangeringssystem, der vinder puljen.

Hvis man har mere end syv kort på hånden, er den ugyldig. En hånd med færre end syv kort er også ugyldig. Nogle gange gøres en undtagelse og man lader spillere med mindre end syv kort forblive i spillet.

Hvis flere spillere er med i spillet ved river-kortet end der er kort tilbage, så brænder dealeren ikke et kort af, for at alle spillere kan få et kort. Så gives der et fælleskort med billedsiden opad midt på bordet, som alle de aktive spillere kan bruge til at sammensætte deres hånd. Den spiller der har den bedste hånd ved hjælp af fælleskortet begynder runden.

Showdown

Så selv om hver spiller får syv kort i 7 Card Stud, så er det kun fem af de individuelle kort der tæller ved showdown, når den bedste hånd med fem kort skal sammensættes. Håndrangeringen er præcis den samme som i Texas Hold’em, hvor en Royal Flush er den bedste hånd og et højt kort er den dårligste.

Bemærk at kulør ikke tæller i rangeringen af Stud Poker hænder, bortset fra ved bring-in, hvor klør er dårligst, derefter ruder, hjerter er på andenpladsen og spar er bedst.

Seven Card Stud i overblik

I ethvert spil 7 Card Stud skal alle spillere lægge et startgebyr (Ante), før de kan få de to lukkede og et åbent kort. I løbet af de fire indsatsrunder gives yderligere 4 kort til hver spiller, tre med billedsiden opad og det sidste med billedsiden nedad.

Ved showdown er det den spiller med den bedste hånd bestående af 5 kort, der vinder puljen. I langt de fleste spil 7 Card Stud er der en grænse på indsatserne med et mindre beløb i de to første indsatsrunder og et højere i de tre sidste. I første runde er der også en tvungen indsats, der til forveksling minder om blind. Det er spilleren med det dårligste åbne kort der begynder.

Hvis der er et åbent par ved det fjerde kort, så kan alle spillerne vælge at gå ind med det dobbelte af den laveste indsats.

7 Card Stud - reglerne

  1. Hvis dealeren kommer til at afsløre et af de to lukkede kort idet han giver kortene, så gives det tredje kort med billedsiden nedad. Hvis to af kortene gives med billedsiden opad, så erklæres hånden for død og alle spillerne får deres Ante tilbage. 
  2. Den første indsatsrunde begynder med en tvungen indsats - også kaldet bring-in - der betales af den spiller der sidder med det dårligste kort. Her er der en rangorden i kuløren. I de efterfølgende indsatsrunder er det den spiller med de bedste kort, der får lov at begynde. Hvis to spillere er lige, er det den der først fik kort, der begynder.
  3. Den spiller der betaler bring-in, kan beslutte sig for at satse hele minimumsbeløbet i stedet for bare halvdelen.
  4. Ved at indbetale det hele minimumsbeløb hæver spilleren ikke indsatsen, men fuldender den. Det kaldes i 7 Card Stud for ”completing”.
  5. I fixed-limit 7 Card Stud kan alle spillere hæve indsatsen i fjerde runde hvis der er et åbent par på bordet. Så må man satse maksimumsbeløbet, der er fire gange bring-in.
  6. Hvis en spiller vælger at smide sine kort før der er en indsats på bordet, så bliver man ved med at give den hånd kort indtil den falder for en indsats. På den måde undgår man, at den døde hånd påvirker den næste spiller i rækken.
  7. Det er dealeren der skal melde den laveste hånd, den højeste hånd, når indsatsen hæves og all par.
  8. Når man spiller live og der ikke er nok kort i spillet så alle aktive spillere kan få et river-kort, så benytter man de afbrændte kort og blander dem sammen med de resterende kort. Derefter giver dealeren spillerne deres kort fra dette ”opdaterede” kortspil. Hvis der ikke er tilstrækkeligt med kort til alle spillere, kan dealeren vælge ikke at afbrænde kort, så alle spillere kan få. Hvis man kan se, at der ikke er tilstrækkeligt med kort til alle spillere i sidste omgang, så benytter man sig af et fælleskort. Så afbrænder dealeren det øverste kort og giver det næste kort med billedsiden opad.
  9. En hånd med flere end 7 kort - lige gyldigt hvis skyld det er - erklæres for død. Det er en del af 7 Card Stud, at man skal holde øje med bordet og sikre sig, at man har det rigtige antal kort hele vejen igennem spillet. En hånd med færre end syv kort er også ugyldig. Den eneste undtagelse er hvis spilleren mangler det syvende kort. Så kan hånden i visse tilfælde erklæres for gyldig.

Spillets gang i 7 Card Stud

I en fuld omgang $2/$4 Seven Card Stud med otte spillere, begynder alle med at indbetale en Ante på 0,50 $. Så får alle i spillet to lukkede kort og et åbent kort.

Spiller 2 sidder med det dårligste åbne kort, nemlig 2♦. Derfor skal denne spiller lægge den tvungne indsats på 1 $, kaldet bring-in. Spilleren har mulighed for at lægge helt op til minimumsindsatsen, altså 2 $. Spiller 2 lægger bring-in.

Så bevæger turen sig med uret rundt om bordet. Spiller 3 til venstre for spiller 2 smider kortene. Spiller nummer 4, 5, 6 og 7 smider også kortene. Spiller 8 ”fuldender” indsatsen til 2 $. Spiller 1 melder call og spiller 2 smider kortene.

Så er det en imod en ved fjerde kort. Spiller 8s åbne kort er K♠. Spiller 1s åbne kort er A♦.

Efter det fjerde kort er givet er spiller 1 stadig højest med 2♣. Spiller 8 får Kn♠. Med Esset som det højeste kort er det spiller 1 der skal agere først i denne omgang. Spiller 1 melder check-call til modspillerens indsats på 2 $.

Med det femte kort får spiller 1 K♦ og spiller 8 får 9♠. Spiller 1 melder igen check og spiller 8 hæver indsatsen til 4 $. Spiller 1 melder call.

Spiller 1 får 2♥ som det sjette kort og melder igen check. Spiller 8 får Kn♦ og satser 4 $. Spiller 1 hæver til 8 $ og spiller 8 melder call.

Begge spillere får nu endnu et lukket kort. Spiller 1 lægger ud med at satse 4 $. Spiller 8 hæver og spiller 1 melder call. Spiller 8 sidder med 8♠ D♠ K♠ Kn♠ 9♠ Kn♦10♠. Spiller 1 sidder med K♣ Kn♣ Es♦ 2♣ K♦ 2♥ 3♠.

Spiller 8s straight flush med knægten i toppen tager puljen.

Andre former for Seven Card Stud

Stud Hi-Lo er en variation af 7 Card Stud hvor den bedste hånd tager den ene halvdel af puljen, og den svageste hånd tager den anden halvdel af puljen. Hvis ingen af hænderne kvalificerer sig til titlen som den laveste hånd (det højeste kort må ikke være over 8), så tager den højeste hånd hele puljen.

Reglerne og indsatsrunderne i Seven Card Stud Hi-Lo er de samme som i den almindelige udgave af spillet. Her er der bare mulighed for at to eller flere spillere kan få en del af puljen.

RAZZ er en af de mere populære varianter af Stud Poker og spilles faktisk ofte ved World Series of Poker turneringerne. Det er simpelthen bare Seven Card Stud hvor det gælder om at få den svageste hånd i modsætning til 7 Card Stud Hi-Lo. Dette er ofte dealernes favoritspil.

Caribbean Stud Poker er også en meget almindelig form for Stud, men den spiller på et casino i stedet for i et pokerrum. Her får spilleren fem kort med billedsiden nedad og dealeren får fem kort hvor det ene har billedsiden opad. Ligesom i casino blackjack, så er målet ganske enkelt at slå dealeren.