Som turneringsspiller føler man sig ofte tvunget til at handle tidligere i turneringen, end man egentlig havde lyst til. Måske er det ikke det helt rigtige tidspunkt, men blindsene er på vej op i hastigt tempo. Man har følelsen af, at hvis man ikke gør noget nu, så ender det med, at man løber tør for chips.

 

Hvis bare man aldrig løb tør for chips, så havde man måske afventet de bedre situationer, i stedet for at måtte gå efter en mindre god løsning.

 

Desværre fungerer det ikke sådan i poker turneringer. Vi kan jo ikke bare spille vores individuelle hånd flået ud af sammenhængen. Vi må nødvendigvis grundigt overveje noget, der ikke spiller en rolle for dem der spiller med ved enkelte spil, nemlig vores videre liv i turneringen.

 

De bedste beslutninger ved et pokerbord under en turnering, vil altid medregne både stakken af chips og blinds’ene. Vi er interesserede i hvor ”sund” vores pengebeholdning er i forhold til blinds’ene, for at kunne udtænke den bedste strategi. Hvis bare der var en formel, der kunne hjælpe os med at beregne dette...

 

Jamen, det er der faktisk. Den kaldes for ”M-faktoren” eller simpelthen bare ”M”.

 

M faktoren – Beregningen

Ideen bag ”M” er, at den kan fortælle os, hvor mange omgange vi stadig kan være med i spillet ud fra vores stak af chips og størrelsen på blinds’ene/ante’erne.

Formula 1

Lad os se, om vi kan beregne M i en simpel turneringssituation.

 

Spørgsmål: Vi har 1.000 $ i stakken. Den lille Blind er 10 $, den store Blind er 20 $, anten er 1 $ og der er 10 spillere ved bordet. Hvad er vores M?

 

Vi behøver simpelthen bare at sætte de rigtige tal ind i vores ligning, for at kunne beregne det. ”Anterne” er det totale beløb, der indskydes i løbet af en omgang. Det kan derfor defineres som:

 

Ante-beløbet * antallet af spillere

 

Vi er interesserede i det totale beløb, mere end hvad vi bare lægger i den individuelle ante. Så i vores eksempel, hvis anten er 1 $ og 10 personer indbetaler pr. omgang, så er der 10 $ i anter hver omgang.

 

M = $1000 / ($10 + $20 + $10)

M = $1000 / $40

M = 25

 

En M-faktor på 25 betyder essentielt, at vi kan sidde med 25 omgange mere, hvis blinds-strukturen forbliver den samme. Det gør den selvfølgelig ikke, for snart stiger blinds-niveauet og så reduceres vores M kraftigt.

 

Så har man 25 i en almindelig turnering, så er det ikke det samme som at have 25 i en turbo-turnering. Vi bliver derfor nød til at tage blind-strukturen i betragtning.

 

Sådan bruges M-faktoren til at tage beslutninger

Vi har nu beregnet vores M, men bare som sådan er den ikke meget værd. Hvordan kan vi bruge M-faktoren til at opbygge vores strategi under en turnering?

 

I sin bog ”Harrington on Hold’em” giver Dan Harrington os nogle grundlæggende retningslinjer for, hvordan vi bør anvende vores M-faktor. Han beskriver flere forskellige zoner hvori M-faktoren falder og hvordan det kan hjælpe os til at opbygge vores poker strategi.

 

M er større end 20 - Den grønne zone - Med en M-faktor over 20 kan vi for det meste tillade os, at gøre hvad som helst. Vi kan altså spille både aggressivt og konservativt. Der er nok tid til at være tålmodig og vente på de gode kort, men vi har også muligheden for at kaste os ud i mere farlige situationer og spille på kanten. Det er ikke noget stort problem, at absorbere et par tab på dette tidspunkt i spillet. Vi kan sagtens tillade os at spille lidt bredere under de rigtige omstændigheder.

 

M er mellem 10 - 20 - Den gule zone - Her begynder vi at føle presset en smule. Vi tvunget til at involvere os i hænderne og spille med. Nogle af de mere risikable hænder vi ville have spillet, hvis vi var i den grønne zone, er det nu ikke længere en god ide at være med i. Vores mere begrænsede spillevidde er et resultat af den svindende chips-stak.

 

M er mellem 6 - 10 - Den orange zone - her stiger presset yderligere og vi skal passe på ikke at spilde vores chips. Det bliver nu farligt at lave en såkaldt ”cold-call”. Her bør vi satse på, altid at være den første spiller, der kommer med i puljen. Hvis det er os, der åbner/raiser så er det bedre, for så kan vi sætte standarden fra begyndelsen. Det er vigtigt, da hver eneste chip tæller.

 

M er 1 - 6 - Den røde zone - Vi er nået punktet, der også kendes som push/fold stadiet i turneringspoker. Vi har kun to muligheder på dette stadie: Gå all-in eller smide kortene.

 

M er mindre end 1 - Den døde zone - Dette er zonen, vi for enhver pris skal undgå. På dette stadie afhænger det hele af held. Vores turneringskarriere skulle jo gerne handle om færdigheder og ikke held! Vi bør se efter muligheden for at være den første til at gå all-in og så håbe vi er heldige. Spillere er ofte nået til den døde zone, for så at klare sig videre, så tro ikke at alt er tabt. For det meste, så er turneringen dog ovre hvis man havner her.

 

Justeringer i spil med færre hænder

Beregningen af M-faktoren virker ved borde af alle størrelser. Antallet af omgange, man kan forblive i spillet, afhænger ikke udpræget af hvor mange spillere, der er med ved bordet. Det ændrer sig selvfølgelig en lille smule, da antallet af anter ændrer sig. Dermed kan vi altså regne med, at vi kan sidde med ved bordet flere omgange jo færre spillere der er med. (Der bliver ofte færre med ved bordet jo længere man når hen i turneringen. For det meste spiller man dog ved fulde borde.)

 

Er det det samme at have et M på 5 i et spil med 5 spillere, som det er at have et M på 5 ved et bord med 10 spillere? Egentligt ikke. Selv om det endelige antal omgange nok ikke ændrer sig så meget, så har vi dobbelt så mange muligheder for at spille en hånd ved et bord med 10 personer.

 

For at overkomme det problem, må vi arbejde med det der kaldes ”det reelle M”. Det gør at man skal handle hurtigere ved et bord, jo færre spillere der er tilbage. Vi kan kalde vores standardudregning af M for ”den simple M-faktor”.

 

Forholdet mellem de to er som følger:

Formula 2

I bund og grund tager vi en procentdel af det simple M, som det ville have været ved et fuldt bord med 10 spillere. Det betyder at hvis en spiller har en simpel M-faktor på 10 ved et bord med 5 spillere, så er den reelle M-faktor 5.

 

Lad os prøve at se på et eksempel:

 

Den reelle pulje chip-stak er på 1.000 $. Blinds er på 20$/40$ med en ante på 2$. Der er 5 spillere ved bordet. Prøv nu at beregne den simple M-faktor og den reelle M-faktor.

 

Ok, på nuværende tidspunkt skulle du kunne beregne M selv. Her er udregningen:

 

Den simple M-faktor

 

1000$ / (20$ + 40$ + (2$ * 5))

1000$ / (20$ + 40$ + 10$)

1000$ / 70$

 

Den simple M-faktor = 14.3

 

Reelle M

 

14.3 * (5/10)

14.3 * 0.5

 

Den reelle M-faktor = 7.15

 

Næste gang du sidder med ved pokerbordet, så prøv at være opmærksom på din M-faktor. Brug den til at hjælpe dig planlægge din strategi hele vejen igennem turneringen.